Created with Sketch.

2. Projecte de desenvolupament de competències lingüístiques en llengua castellana

Associació DOTA

Aquest projecte sorgeix de les inquietuds de les nostres alumnes respecte a l’aprenentatge de la llengua castellana com a llengua vehicular del territori on viuen. El projecte està dirigit a persones que dominen la lectoescriptura i que desitgen aprendre la llengua castellana a nivell oral i escrit.

Aquest projecte, igual que el projecte d’alfabetització, s’està desenvolupant amb dones immigrades, prioritàriament amb fills i filles a càrrec. De la mateixa manera, aquesta clàusula s’estableix per donar resposta a la necessitat de conciliació entre les tasques reproductives de les dones i l’organització de les activitats formatives. Les classes de castellà es desenvolupen en horari i calendari escolar. A més, les dones que ho desitgen poden assistir a les sessions amb els seus fills i filles menors de tres anys sempre i quan estiguin acompanyats i acompanyades per la mare en tot moment.

L’objectiu general d’aquest projecte és millorar les competències comunicatives de les dones adultes immigrades com a via per a la millora de la seva inclusió social i educativa així com de la seva autonomia. És també un objectiu general del projecte millorar la xarxa relacional de les usuàries per tal que puguin tenir una xarxa de suport mutu i de solidaritat.

 

Els objectius específics del projecte són:

1) Adquirir competències en orals i escrites bàsiques o avançades (en funció del grup).

2) Assolir un nivell de conversa amb un grau d’autonomia suficient per comunicar-se de forma senzilla en situacions socials quotidianes.

3) Assolir imatges positives d’una mateixa com a aprenent que motivin la continuïtat de la participació en activitats d’aprenentatge.

4) Treballar en col·laboració amb el voluntariat de l’entitat i les entitats del teixit comunitari per a la consecució dels objectius del projecte.