Created with Sketch.

4. Projecte de promoció de l’ús del català

Associació DOTA

Aquest projecte parteix de la necessitat de sensibilitzar les persones sobre les avantatges i la riquesa que suposa conèixer i parlar la llengua vehicular i oficial del territori on es viu, en el nostre cas, principalment el català. Per una banda, el coneixement del català augmenta les possibilitats de relació personal, social i laboral a la societat d’acollida i per l’altra, l’aprenentatge de la llengua, quan es fa en un context d’immersió, implica un coneixement cultural i contextual molt extens i molt valuós alhora de comprendre les formes de relació social amb les persones i les institucions. La inclusió social, laboral i formativa estan avui dia relacionades directament amb el domini del català, i des de l’Associació Dota creiem que és important conèixer aquests aspectes per a que cada persona, lliurement, pugui analitzar i valorar els aspectes positius que té l’aprenentatge del català.

Els objectius generals d’aquest projecte són:

  • Promoure l’ús oral de la llengua catalana entre la població de Salt.
  • Promoure la valoració de l’ús i la coneixença de la llengua catalana en l’àmbit de la formació, el treball i l’autoocupació, i les relacions socials.

Els objectius específics d’aquest projecte són:

  • Practicar i millorar les competències en l’ús oral del català en el marc de sessions de comunicació grupal entre persones que tenen el català com a llengua d’ús habitual i persones que no li tenen per motius relacionats amb processos migratoris.
  • Analitzar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i normalitzada en el món social, formatiu, laboral i productiu a Catalunya.
  • Valorar la importància de la coneixença i l’ús del català en l’àmbit formatiu, social i laboral a Catalunya i la seva importància en relació a projectes de vida, projectes de formació, d’ocupació, etc.