Created with Sketch.

7. Internacionalització i formació de formadores

Mapa de Peters

Actualment l’associació treballa amb diverses associacions i organitzacions d’àmbit europeu relacionades amb l’educació d’adults amb els objectius de millorar els coneixements metodològics, de gestió i didàctics de les professionals de l’entitat, compartir experiències i bones pràctiques amb organitzacions d’arreu d’Europa, desenvolupar metodologies d’ensenyament i aprenentatge en l’àmbit de l’educació d’adults i conèixer les polítiques educatives europees per contribuir a una millora dels sistemes d’educació de persones adultes.

 

Actualment l’Associació Dota du a terme un projecte de mobilitat per a la formació de les formadores de l’entitat cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea