Created with Sketch.

6. Participació comunitària

Associació DOTA

Si bé la participació comunitària no es pot considerar com un projecte sistematitzat, sí que constitueix un pilar pel que fa a l’arrelament de l’entitat al territori i a les persones que el viuen.

Actualment l’Associació participa dels fins i les activitats de la Federació d’entitats socioculturals de Salt i col·labora en la programació d’activitats a l’Ateneu de la Coma Cros, gestionat per aquesta federació.

Per altra banda, l’entitat ha col·laborat i col·labora sempre que li és possible en les festivitats i esdeveniments de la Vila de Salt, i amb les empreses i entitats del territori.