Created with Sketch.

3. Projecte de desenvolupament de les competències informàtiques amb persones que tenen competències lingüístiques bàsiques

DOTA Associació

El projecte de formació en competències informàtiques té origen en la necessitat expressada de les nostres alumnes, de rebre formació en l’àmbit de la informàtica. El projecte està dissenyat per tal de donar resposta a les necessitats de les persones que tenen unes competències lingüístiques bàsiques en la llengua d’acollida, és a dir, que dominen la lectoescriptura i que poden comprendre mínimament la llengua, però que no poden integrar-se en un grup d’alfabetització informàtica on s’hi parli català o castellà en un nivell competencial elevat.

L’Objectiu general del projecte és desenvolupar les competències informàtiques bàsiques per utilitzar un ordinador de forma bàsica amb autonomia.

Els objectius específics del projecte són:

  • Desenvolupar les competències bàsiques informàtiques per a l’ús de les aplicacions bàsiques d’un ordinador.
  • Desenvolupar les competències comunicatives bàsiques per comprendre i expressar-se oralment en l’àmbit de la informàtica.