Created with Sketch.

2. Projecte de pràctica de les competències orals en llengua catalana i castellana

Dota Associació

Aquest projecte enllaça i complementa el projecte d’alfabetització en lectoescriptura. L’eix principal del projecte és la comunicació i la relació entre les persones. L’objectiu principal és el de promoure la pràctica comunicativa de forma oral en la llengua o llengües d’acollida per desenvolupar fluïdesa en la parla, millorar les competències lingüístiques en general, millorar la xarxa personal i social, i les habilitats relacionals de les persones participants. El projecte es desenvolupa de forma integrada, en les sessions d’alfabetització i també fora d’aquestes activitats, en forma de converses. Per veure les accions associades a aquest projecte vegeu les activitats ‘Converses en plural’.