Created with Sketch.
Projectes DOTA

L’Associació desenvolupa projectes seguint les línies d’acció definides a la presentació de l’entitat. Cada projecte consta d’una o diverses activitats formatives, d’acompanyament o d’orientació.

L’Associació Dota desenvolupa o ha desenvolupat els següents projectes generals:

1. Projecte d’alfabetització en lectoescriptura
VISITAR
2. Projecte de desenvolupament de competències lingüístiques en llengua castellana
VISITAR
3. Projecte de pràctica de les competències orals en llengua catalana i castellana
VISITAR
4. Projecte de promoció de l’ús del català
VISITAR
5. Projecte de desenvolupament de les competències informàtiques amb persones que tenen competències lingüístiques bàsiques
VISITAR
6. Projecte d’orientació i acompanyament formatiu
VISITAR
7. Projectes d’acompanyament comunitari
VISITAR
8. Participació comunitària
VISITAR